Våra Regler & Villkor

Regler och Villkor

Våra Regler & Villkor


TakeAwayer-villkor: (Gäller från den 01 april 2020)

Förklaring av användarterminologi:
“Vi” = TakeAwayer (Marx Media)
“User eller användare” = TakeAwayer’s kunder 
“Kunder” = Användare eller användarens kunder

Genom att acceptera dessa villkor erkänner jag att TakeAwayer inte kommer att hållas ansvarig för händelser som inträffar som ett resultat av användning av tjänsten. TakeAwayer ansvarar inte för betalningsverifiering, åldersverifiering med avseende på alkohollagen eller någon annan juridisk begränsning av onlinebeställningar. TakeAwayer hålls inte på något sätt ansvarig för skador och / eller eventuella ersättningar som begärs utöver plattformsavgiften. TakeAwayer’s roll är enbart att tillhandahålla en beställningsplattform. NOTERA att USER ansvarar för att alla följer alla gällande laga och reglar och rekommendationer inklusive skatteansvar. 
Genom att överföra ditt innehåll till TakeAwayers online lösning, godkänner du och kommer att följa uppförandereglerna nedan samt eventuella ytterligare standarder för innehåll på plattformen. Du är ansvarig för allt ditt innehåll. Du samtycker till att ditt innehåll inte kommer att:
 

  • vara olaglig, skadlig för vuxna eller minderåriga, kränkande, trakasserande, plågsam, ärekränkande, vulgär, obscen, ond, invasiv på en annan parts sekretess, hatfull och / eller rasistiskt, etniskt och / eller på annat sätt stötande;
  • ha ett politiskt eller religiöst syfte;
  • vara falsk, vilseledande och / eller inte skrivet i god tro;
  • kränker patent, varumärken, handelshemligheter, upphovsrätt, integritetsrätt och / eller publicitet och / eller andra äganderättigheter för någon person och / eller företag;
  • vara olaglig och / eller främja olaglig aktivitet;
  • vara avsedd att sobtera, förstöra eller begränsa funktionaliteten eller integriteten för all programvara, hårdvara eller material på plattformen samt andra webbplatser.

 
Genom att frivilligt ange ditt mobilnummer och e-post till TakeAwayer, samtycker du till att TakeAwayer kan kontakta dig, och du samtycker härmed till att få sådan kommunikation för transnationella, operativa eller informationsändamål. Du kan avsluta prenumerationen på att ta emot textmeddelanden från TakeAwayer när som helst.
 
TakeAwayer kan ändra detta avtal från tid till annan och utan föregående meddelande. Om TakeAwayer gör en ändring av detta avtal kommer det att gälla så snart vi publicerar det och den senaste versionen av detta avtal kommer alltid att publiceras under länken "Allmänna villkor" på vår webbplats. Du samtycker till att du kommer att granska detta avtal periodvis. Genom att fortsätta att komma åt och / eller använda plattformen och / eller tjänsterna efter att vi publicerat uppdaterade villkor samtycker du till att vara bunden av de uppdaterade villkoren och om du inte samtycker till de uppdaterade villkoren kommer du att sluta använda plattformen och / eller åtkomst till tjänsterna. Tvister enligt detta avtal regleras av versionen av avtalet som gällde vid tidpunkten för den första händelsen som ledde till tvisten.
 
Du erkänner och samtycker till att din tillgång till och / eller användning av plattformen, tjänsterna, materialen och annat innehåll på plattformen är underlagt alla tillämpliga internationella, federala, statliga och lokala lagar och förordningar. Villkoren och villkoren i detta avtal ska regleras av och tolkas under lagarna i delstaten Kalifornien, utan hänsyn till dess principer om lagkonflikt.
 
Observera också att TakeAwayer verkställer sina immateriella rättigheter till fullo i lagen. Underlåtenhet att få meddelande om en ändring gör inte dessa ändringar ogiltiga. Dessa villkor är alltid tillgängliga att ladda ner eller skriva ut från vår webbplats.
 

Läs mer om vår Integritetspolicy och GDPR här!